για Επιχειρήσεις

Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις
New Life Insurance | Ασφαλιστικό Γραφείο Ηλιούπολη Αθήνα
 
Ασφάλειες Πυρός Επιχείρησης
 
Ασφάλειες Πυρός Επιχείρησης

Ανεξάρτητα με το αντικείμενο της επιχείρησής σας, οι κίνδυνοι που απειλούν την ροή της δραστηριότητάς σας είναι πολλοί και συνήθως απρόβλεπτοι όπως φωτιά, πλημμύρα, κλοπή, θραύση κρυστάλλων ή επιγραφών που μπορεί να έχουν σαν αποτέλεσμα διακοπή των εργασιών και κατ’ επέκταση απώλεια κερδών.

Μπορείτε να έχετε ένα ασφαλιστήριο σε ένα εξαιρετικά χαμηλό κόστος και να το εμπλουτίσετε συνδυάζοντας τις καλύψεις που επιθυμείτε.
 
Ασφάλειες Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης
 
Ασφάλειες Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης

Η επαγγελματική αστική ευθύνη είναι ένας εύκολος τρόπος για να εξασφαλίσετε αποζημιώσεις που μπορεί να απαιτηθούν λόγω πιθανής αμέλειας ή παράλειψης και με αυτό τον τρόπο να προστατέψετε την καριέρα σας. Η επαγγελματική αστική ευθύνη καλύπτει νομικά έξοδα, επαγγελματική αμέλεια, παραβίαση εμπιστευτικότητας, δυσφήμηση, ζημιά που μπορεί να προκληθεί σε αγαθά ή υπηρεσίες και σωματικές βλάβες. Απευθύνεται σε όλους τους κλάδους επαγγελμάτων όπως:
 
  Δικηγόροι / συμβολαιογράφοι
  Αρχιτέκτονες / πολιτικοί μηχανικοί / μηχανολόγοι μηχανικοί
  Ιατροί / φαρμακοποιοί
  Λογιστές
  Μεταφορείς
  Tour operators
  Διαμεσολαβητές
 
Cyber insurance
 
Cyber insurance

Η ασφάλιση διαδικτυακών και ηλεκτρονικών κινδύνων είναι ένα σύνηθες φαινόμενο πλέον λόγω της εξάπλωσης της χρήσης ηλεκτρονικών δεδομένων καθώς υπάρχει αυξανόμενη πρόοδος της τεχνολογίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε οικονομική απώλεια εισοδήματος καθώς και σε δυσφήμηση της εταιρείας. Κάνοντας ένα ασφαλιστήριο διαχείρισης τέτοιων κινδύνων με εταιρείες που είναι έμπειρες και αξιόπιστες μπορείτε να καλυφθείτε για:
 
  Αστική ευθύνη έναντι τρίτων
  Δαπάνες διαχείρισης και νομικά έξοδα
  Παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας
  Απώλεια κερδών
 
Ασφάλειες Αστικής Ευθύνης Προιόντος
 
Ασφάλειες Αστικής Ευθύνης Προιόντος

Η αστική ευθύνη προϊόντος απευθύνεται σε επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων ή εισαγωγής προϊόντων όπως τρόφιμα, εξαρτήματα μηχανημάτων, ποτών κ.α. και καλύπτει ζημιές έναντι τρίτων που προκάλεσε το ελαττωματικό προϊόν της επιχείρησης. Επειδή η ζημιά που μπορεί να προκαλέσει στον καταναλωτή είναι μεγάλη, μια τέτοια ασφάλιση σας καλύπτει από νομικά έξοδα και αποζημιώσεις που μπορεί να απαιτηθούν, ιατρικά έξοδα, ψυχική οδύνη κ.α.
 
Ασφάλειες Επαγγελματικών Οχημάτων & Μηχανημάτων Έργου
 
Ασφάλειες Επαγγελματικών Οχημάτων & Μηχανημάτων Έργου

Βάση νομοθεσίας όποιο αυτοκινούμενο φέρει πινακίδα κυκλοφορίας πρέπει υποχρεωτικά οι ιδιοκτήτες να έχουν συμβόλαιο αστικής ευθύνης και αυτό αφορά ακόμα και τα μηχανήματα έργου καθώς ο κλάδος των κατασκευών ανθίζει στην χώρα μας. Οι ζημιές μπορεί να προκύψουν είτε από κακό χειρισμό καθώς είναι μια δύσκολη εργασία, από μη κατάλληλο εξοπλισμό, από ελλιπή εργασία και αυτό καλείται να αποκαταστήσει η ασφαλιστική εταιρεία, τις σωματικές βλάβες αλλά και τις υλικές ζημιές προς τρίτους εντός του χώρου του εργοταξίου.
 
Ομαδικές Ασφαλίσεις
 
Ομαδικές Ασφαλίσεις

Διαθέτουμε την εμπειρία ώστε να προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις ομαδικών συμβολαίων για επιχειρήσεις τις οποίες εξετάζουμε ξεχωριστά και προτείνουμε ασφαλίσεις από τις πιο αξιόπιστες εταιρείες.