για Επαγγελματίες

Υπηρεσίες για Επαγγελματίες
New Life Insurance | Ασφαλιστικό Γραφείο Ηλιούπολη Αθήνα
 
Αστική Ευθύνη Ιατρών, Δικηγόρων, Λογιστών, Αρχιτεκτόνων & Λοιπών Επαγγελμάτων
 
Αστική ευθύνη ιατρών & λοιπών επαγγελμάτων

Η επαγγελματική αστική ευθύνη είναι απαραίτητη για κάθε επιχείρηση ή επαγγελματία καθώς από κάποιο λάθος ή παράλειψη μπορεί να οδηγηθεί σε νομικές διαδικασίες για επικείμενες αποζημιώσεις. Προκειμένου ένας επαγγελματίας να διασφαλίσει ότι θα έχει την δυνατότητα να αποζημιώσει οποιονδήποτε τρίτο, είναι απαραίτητο ένα συμβόλαιο επαγγελματικής αστικής ευθύνης που καλύπτει οικονομικά και νομικά μια επιχείρηση.
 
Η συγκεκριμένη ασφάλιση καλύπτει:
  Θάνατο
  Σωματικές βλάβες
  Οικονομικές και υλικές ζημιές
  Δικαστικά έξοδα
  Χρηματική αποζημίωση
  Απιστία υπαλλήλων
  Δυσφήμηση εταιρείας

Η επαγγελματική αστική ευθύνη καλύπτει όλες τις ειδικότητες των ιατρικών επαγγελμάτων, όλες τις μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις καθώς και όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες σε συνεργασία με μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες.
 
Νομική Προστασία
 
Νομική Προστασία

Τα ασφαλιστήρια νομικής προστασίας καλύπτουν την αμοιβή για δικηγόρο της επιλογής σας ή δικηγόρου της ασφαλιστικής εταιρείας και διασφαλίζει το έννομο συμφέρων σας από αξιώσεις τρίτων με χαμηλό κόστος.
 
Αστική Ευθύνη Διαχείρισης Κοινοχρήστων χώρων
 
Ασφάλιση κοινόχρηστων χώρων

Με την ασφάλιση των κοινόχρηστων χώρων εξασφαλίζουμε ζημιές που μπορεί να προκύψουν από θραύση κρυστάλλων, φωτιά, διάρρηξη, βραχυκύκλωμα, διάρρηξη σωληνώσεων, φυσικά φαινόμενα / πλημμύρες, σεισμό καθώς επίσης και την αστική ευθύνη. Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται σε διαχειριστές πολυκατοικιών και καλύπτουν την είσοδο, το κλιμακοστάσιο, το λεβητοστάσιο, το ασανσέρ ακόμα και τον σκελετό του κτιρίου. Με ένα ιδιαίτερα χαμηλό κόστος είναι καλυμμένο το κτίριο έναντι οποιασδήποτε ζημίας. 
 
Αστική Ευθύνη Εργοδότη
 
Αστική ευθύνη εργοδότη

Η εργοδοτική αστική ευθύνη καλύπτει την αστική ευθύνη ενός εργοδότη προς τους υπαλλήλους του για απαιτήσεις που προκύπτουν από σωματικές βλάβες ή ακόμα και θάνατο κατά την διάρκεια του ωραρίου εργασίας τους καθώς επίσης και για αξίωση χρηματικής αποζημίωσης για ψυχική οδύνη ή ακόμα και ηθική βλάβη.