Χρηστικές Πληροφορίες

 
New Life Insurance
  

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Οι εγγυήσεις αναγράφονται σε χρόνια. Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητο να γνωρίζετε καλά τους όρους βάση των οποίων ισχύουν, ιδιαίτερα στις εταιρείες όπου πρόκειται για επέκταση της εργοστασιακής εγγύησης από τους αντιπροσώπους (Fiat, Ford, Honda, Lexus, Mitsubishi, Opel και Toyota). Τέλος, για να μην αντιμετωπίσετε κανένα πρόβλημα στην περίπτωση που πραγματοποιήσετε κάποια εργασία εκτός του εξουσιοδοτημένου δικτύου συνεργείων, χρησιμοποιείτε πάντα γνήσια ή αντίστοιχων προδιαγραφών ανταλλακτικά, όπως προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία.

  
Εταιρεία Μηχ. Μέρη Βαφή  Διατήρηση
ALFA ROMEO  3  3  8
AUDI  2  3  12
BMW  2  3  12
CADILLAC  3  3  6
CHEVROLET  3  3  6
CHINA MOTORS  3-5(4)  3-5(4)  -
CHRYSLER  7  3  7
CITROEN  2  3  12
DAIHATSU  3(6)  3  8
DODGE  7  3  7
FERRARI  3  3  3
FIAT  2, 3(5)  3  8
FORD  5  2  12
HONDA  10  3  12
HYUNDAI  3  3  6
INFINITI  3  3  12
ISUZU  3  3  3
JAGUAR  3  6  6
JEEP  7  3  7
KIA  3,5(1), 7(2)  3  5(1), 10
LADA  3  3  3
LAMBORGHINI  3  3  3
LANCIA  2(7)  3  8
LAND ROVER  3, 5(3)  3  6
LEXUS  6  3  12
LOTUS  2  2  2
MASERATI  3  3  3
MAZDA  3  3  12
MERCEDES     2     2     30  2  2  30
MG ROVER     2     2     6  2  2  6
MINI     3     3     12   3  3  12
MITSUBISHI     10     3     12   10  3  12
NISSAN     3     3     12   3  3  12
OPEL     6     2     12   6  2  12
PEUGEOT     2     3     12   2  3  12
PORSCHE     2     3     10   2  3  10
RENAULT     2, 3(7)     3     12   2, 3(7)  3  12
SAAB     2     2     10   2  2  10
SEAT     2     3     12   2  3  12
SKODA     2     3     12   2  3  12
SMART GmbH     2     2     6   2  2  6
SSANGYONG     3     3     6   3  3  6
SUBARU     3     3     12   3  3  12
SUZUKI     3     3     6   3  3  6
TOYOTA     6     3     12   6  3  12
VOLVO     2     2     12   2  2  12
VW     2     3     12   2  3  12(1) Αφορά το Carens
(2) Αφορά τa Sportage, Cee'd, Pro_Cee'd
(3) Αφορά το Freelander
(4) Αφορά τα Ceo, Landwind
(5) Αφορά τo Sedici
(6) Mε όριο 100.000 km
(7) Αφορά τα Laguna, Koleos (8) Αφορά τη Delta

 

ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

 Έκδοση άδειας οδήγησης κατηγορίας Α΄ (αρχική ή επέκταση)
 Έκδοση άδειας οδήγησης κατηγορίας Β΄ (αρχική ή επέκταση)
Επέκταση άδειας οδήγησης στην κατηγορία Γ΄
 Επέκταση άδειας οδήγησης στην κατηγορία Δ΄
 Επέκταση άδειας οδήγησης στην κατηγορία Γ΄+ Ε΄
 Ανανέωση άδειας οδήγησης
 Αντικατάσταση άδειας οδήγησης με αντίστοιχη κοινοτικού τύπου
 Έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης, ελληνικής ή κράτους - μέλους της Ε.Ε., λόγω απώλειας ή κλοπής ή φθοράς ή αλλοίωσης
 Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης από Η.Π.Α., Καναδά, Αυστραλία, Ιαπωνία, Νότια Αφρική και Κύπρο σε αντίστοιχη ελληνική
 Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης από κράτος - μέλος της Ε.Ε. σε αντίστοιχη ελληνική, χωρίς ιατρική, θεωρητική και πρακτική εξέταση
 Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης διπλωματικού υπαλλήλου σε αντίστοιχη ελληνική (κατηγορίας Α΄, Β΄ ή Β΄+ Ε΄ ή υποκατηγορίας Α1 ή Β1)
 Περιορισμός κατηγοριών άδειας οδήγησης, χωρίς θεωρητική και πρακτική εξέταση
 Επέκταση άδειας οδήγησης στην κατηγορία Β΄+ Ε
 Επέκταση άδειας οδήγησης στην κατηγορία Δ΄+ Ε΄
 Χορήγηση ειδικής άδειας οδήγησης επιβατικού δημόσιας χρήσης (ταξί Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου)
 Ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης (ταξί) Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου (που έχει χορηγηθεί πριν την ισχύ του ν. 3109/2003 ΦΕΚ Α΄38)
 Χορήγηση αντιγράφου ειδικής άδειας οδήγησης επιβατικού δημόσιας χρήσης (ταξί, Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου) λόγω απώλειας ή φθοράς ή κλοπής
 Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ή επιβατών
 Επέκταση ειδικής άδειας οδήγησης (ταξί, Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου)
 Έκδοση άδειας κυκλοφορίας νέου επιβατικού αυτοκινήτου ή επιβατικής μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης
 Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας ενάριθμου επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.)
 Έκδοση άδειας κυκλοφορίας επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης λόγω αλλαγής κινητήρα
 Χορήγηση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας επιβατικού αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης λόγω απώλειας, φθοράς ή κλοπής
 Χορήγηση σημειώματος προσάρτησης ρυμουλκούμενου οχήματος (τροχοσπίτου ή μπαγκαζιέρας ή μεταφοράς λέμβων) σε επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, άδεια ρυμούλκισης (μπαγκαζιέρα, τρέιλερ), άδεια ρυμούλκισης τροχοσπίτου (καινούργια - μεταχειρισμένα)
 Δήλωση ακινησίας φορτηγών και λεωφορείων ιδιωτικής χρήσης
 Επικύρωση συμφωνίας μεταβίβασης λεωφορείου ιδιωτικής χρήσης (Λ.Ι.Χ.) και φορτηγού ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.)
 Αντικατάσταση κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας επιβατικού ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου, που έχει εισαχθεί με μειωμένες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις
 Μεταβίβαση ιδιωτικής χρήσης οχήματος λόγω κληρονομιάς
 Άρση παρακράτησης κυριότητας επιβατικού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.)
 Έκδοση άδειας κυκλοφορίας και κρατικών πινακίδων δοκιμαστικής κυκλοφορίας αυτοκινήτων και μοτοσικλετών
 Έκδοση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) αυτοκινήτου, μικτού βάρους μέχρι 4.000 χιλ/μα (επαγγελματικό)
 Χορήγηση άδειας φορτηγών αυτοκινήτων και τρίτροχων ιδιωτικής χρήσης, μικτού βάρους μέχρι 4.000 χιλ/μα, για γεωργικές, κτηνοτροφικές, πτηνοτροφικές, μελισσοκομικές κλπ ατομικές επιχειρήσεις ή εταιρίες (αγροτική άδεια)
 Έκδοση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.), μικτού βάρους μέχρι 2.500 χιλ/μα, σε μη, κατά κύριο επάγγελμα, αγρότες
 Έκδοση άδειας κυκλοφορίας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) αυτοκινήτου, μικτού βάρους πάνω από 4.000 χιλ/μα, επαγγελματικού ή αγροτικού, για ατομικές επιχειρήσεις ή εταιρίες (περιλαμβάνονται γεωργικές, κτηνοτροφικές κλπ. Επιχειρήσεις)
 Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης σε άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)
 Άδεια κυκλοφορίας λεωφορείου αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης
 Επικύρωση συμφωνίας μεταβίβασης άνευ αριθμού εισαγόμενου αυτοκινήτου φορτηγού ή λεωφορείου
 Έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας φορτηγού δημόσιας χρήσης (Φ.Δ.Χ.) οχήματος λόγω μεταβίβασης
 Επικύρωση συμφωνίας μεταβίβασης φορτηγού δημόσιας χρήσης (Φ.Δ.Χ.) οχήματος
 Επικύρωση συμφωνίας μεταβίβασης λεωφορείου δημόσιας χρήσης (Λ.Δ.Χ.) και επιβατικού δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) οχήματος
 Έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας επιβατικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) λόγω μεταβίβασης
 Αποχαρακτηρισμός οχήματος δημόσιας χρήσης
 Έκδοση άδειας κυκλοφορίας νέου τουριστικού λεωφορείου Δ.Χ.
 Αντικατάσταση κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας αυτοκινήτων και μοτοσικλέτων ή ρυμουλκούμενων, λόγω κλοπής ή απώλειας ή φθοράς ή καταστροφή τους
 Αλλαγή χρώματος αυτοκινήτου
 Οριστική διαγραφή αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας από τα οικεία μητρώα λόγω καταστροφής, διάλυσης ή οριστικής εξαγωγής του στο εξωτερικό
 Άδεια κυκλοφορίας υπεραστικού ή αστικού λεωφορείου αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης σε αντικατάσταση άλλου
 Ανανέωση άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών
 Έκδοση αντιγράφου άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς
 Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, οποιασδήποτε ειδικότητας του άρθρου 2 του Ν. 1575/85, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.3185/2003
 Χορήγηση άδειας λειτουργίας συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων
 Χορήγηση άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων δημόσιας χρήσης, εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων
 Εξουσιοδότηση συνεργείου επισκευής οχημάτων για χορήγηση της κάρτας ελέγχου καυσαερίων
 Έγκριση καταλληλότητας θέσης και χορήγηση άδειας ίδρυσης πρατηρίου υγρών καυσίμων δημόσιας χρήσης εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων
 Έγκριση καταλληλότητας θέσης και χορήγηση άδειας ίδρυσης συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων

 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Παγκόσμια Ομοσπονδία Αυτοκινήτου
Παγκόσμια Ομοσπονδία Κατασκευαστών Αυτοκινήτου
Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Κατασκευαστών Αυτοκινήτου
Ανεξάρτητος Οργανισμός Δοκιμών Πρόσκρουσης ΕuroNCAP
Οργανισμός Οδικής Ασφάλειας Αυτοκινητοδρόμων ΗΠΑ
ADAC
Αυτοκίνητο της Χρονιάς

 

ΕΝΤΥΠΟ ΦΙΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ


Έντυπο Φιλικού Διακανονισμού

 

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών
Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης
ΕΛΠΑ
Γενική Γραμματεία Καταναλωτή

 

ΟΔΙΚΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

ΕΛΠΑ: 10400
Express Service: 1154
Ιντερσαλόνικα: 800 11 11 555, 11555 (κινητό)
Interamerican: 1168
Europ Assistance: 210-3497001
Euro SOS Assistance: 801 11 66 000, 210-6504000
Inter Partner Assistance: 210-9475900
Mondial Assistance: 210-9988100

 

ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Άµεση Δράση (Αθήνα): 100
Τροχαία Αθηνών: 210-5230111
Τροχαία Πειραιά: 210-4113832
Τροχαία Θεσσαλονίκης: 2310-554144
Aστυνοµικά τµήµατα: 1033
Άµεση επέµβαση λιµενικής αστυνοµίας: 108
Τουριστική αστυνοµία: 171
Πυροσβεστική (Αθήνα): 199
Δασική υπηρεσία: 191

 

ΓΙΑΤΡΟΙ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Κέντρο Άµεσης Βοήθειας (Αθήνα): 166 
SOS Ιατροί (Αθήνα):1016
Εφηµερεύοντα νοσοκοµεία,κλινικές, ιατροί & φαρµακεία: 14944
Εφηµερεύοντα & διανυκτερεύοντα νοσοκοµεία (Αθήνα): 106
Εφηµερεύοντα & διανυκτερεύοντα φαρµακεία (Αθήνα): 107
Σταθµός πρώτων βοηθειών ΙΚΑ (Αθήνα): 2106467811
Κέντρο Δηλητηριάσεων (Αθήνα): 210-7793777
ΙΚΑ-ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ (Θεσσαλονίκη): 2310-261421
Πρώτες βοήθειες ΙΚΑ βιοµηχ. περιοχής Σίνδου (Θεσσαλονίκη): 2310-798059
Σταθµός Πρώτων Βοηθειών (Θεσσαλονίκη): 2310-530530, 210-52258
Γραµµή ζωής-SOS (Αθήνα)    175

 

ΔΙΑΦΟΡΑ

Κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης ΟΤΕ: 134
Ινστιτούτο Καταναλωτή (ΙΝΚΑ): 210-3632443
Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή: 1520
Επικουρικό Κεφάλαιο: 210-3327400

 

ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ