Για Επιχειρήσεις

 
New Life Insurance

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στην ασφάλιση όλων των κατηγοριών, σε καταστήματα ή επιχειρήσεις. Διαθέτουμε προϊόντα ασφάλισης για mini market.
Η εταιρεία επίσης δραστηριοποιείται σε βιομηχανικούς κινδύνους και ευπαθή προϊόντα.
Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στην ασφάλιση οινοποιείων.